ЕБС-ийн 12 жилийн 1-р ангийн сургалтын хөтөлбөр : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпорт
   Шилэн данс
      
   ЕБС-ийн 12 жилийн 1-р ангийн сургалтын хөтөлбөр
   Төсөлд санал авч байна
    1 
   Монгол Улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт
   БСШУС-ын салбараас тусгах зорилтын санал ҮЗЭХ
    2  Соёлын тухай хуулийн төсөл ҮЗЭХ
    3  Киноны тухай хуулийн төсөл ҮЗЭХ
   Санал авч дууссан хэлэлцүүлгүүд ҮЗЭХ