Нүүр
    БШУЯСӨББага, дундДээдНТБШинжлэх ухаан, технологи
       
    ЕБС-ийн 12 жилийн 1-р ангийн сургалтын хөтөлбөр