ЕБС-ийн 12 жилийн 1-р ангийн сургалтын хөтөлбөр : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам
Нүүр
  БCШУЯСӨББага, дундДээдНТБСоёл, урлагШинжлэх ухаанШилэн дансБСМС
      
   ЕБС-ийн 12 жилийн 1-р ангийн сургалтын хөтөлбөр
   Төсөлд санал авч байна
    1 
   Соёлын тухай хуулийн төсөл ҮЗЭХ
    2  Киноны тухай хуулийн төсөл ҮЗЭХ
    3 
   Санал авч дууссан хэлэлцүүлгүүд ҮЗЭХ